Mă tot gândesc să renunț la blogul de pe WordPress care este pe un domeniu și găzduire în favoarea acestei platforme.

Știu că cele mai multe avantaje le am cu platforma WordPress pe un domeniu cu găzduire. Acolo numai eu hotărăsc ce se întâmplă cu blogul și articolele atât timp cât plătesc domeniul și platforma.

Aici, pe Medium, sunt mai multe dezavantaje decât avantaje.

Dar m-am cam săturat să tot plătesc la domeniu și găzduire, mai ales că am început să scriu tot mai rar, am început să scriu numai când simt nevoia de a scrie ceva.

Și în acest caz marele avantaj este o platformă ca Medium sau WordPress.org, dar dintre cele două prefer Medium pentru că este mult mai simplu de folosit decât WordPress.org.


Huawei vs World

Totul a început anul trecut sau acum doi ani (nu mai știu exact) când guvernul american a acuzat compania Huawei că vinde echipament american țărilor care au interdicție.

Cum SUA nu a avut dovezi, după un scurt timp a începu cu acuzații cum că firma din China spionează prin intermediul telefoanelor și echipamentelor de comunicație pe care le vinde.

De atunci și până în urmă cu câteva zile au făcut lobby țărilor aliate să oprească legăturile cu Huawei, între timp SUA nu mai colabora cu această firmă.

Anul acesta, în urmă cu o săptămână Președintele Trump a semnat și publicat…


Votul tău contează

Participă duminică, 26 mai 2019 la alegerile europarlamentare.

Cristian Moldovan

Pasionat de tehnologie

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store